Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een belangrijke trend. Het weerspiegelt de verandering in denken en doen binnen onze samenleven over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

De effectiviteit van de boodschap ‘wij ondernemen maatschappelijk’ hangt af van een transparante organisatiecultuur. Zonder transparante communicatie geen succesvolle organisatie.

Duurzaam ondernemen is ook het leggen van een structurele koppeling tussen het financiële rendement en de prestaties op ecologisch en sociaal gebied. Ten slotte moet de leiding, management of het bestuur moet zich bewust zijn van de ‘ good en corporate governance’.