Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een belangrijke trend. Het weerspiegelt de verandering in denken en doen binnen onze samenleven over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

De effectiviteit van de boodschap ‘wij ondernemen maatschappelijk’ hangt af van een transparante organisatiecultuur. Zonder transparante communicatie geen succesvolle organisatie.

Duurzaam ondernemen is ook het leggen van een structurele koppeling tussen het financiële rendement en de prestaties op ecologisch en sociaal gebied. Ten slotte moet de leiding, management of het bestuur moet zich bewust zijn van de ‘ good en corporate governance’.

Cultuur, organisatieverandering en solliciteren

Cultuur de bepalende factor


Organisatieverandering

Om een organisatieverandering te laten slagen is cultuur de bepalende factor. Vaak wordt de invloed van medewerkers onderschat. Hun persoonlijke waarden en normen zijn ontstaan in de cultuur van de (oude)organisatie door gedragsregels. Kun je het in het veranderingsproces gedragsregels ombuigen ten gunste van een groepsdynamica?

Door te anticiperen op het verloop, kun je het veranderingsproces ombuigen ten gunste van een goed groepsklimaat. Leren van elkaar is hierbij op ieder niveau van belang. Ook waardering en betrokkenheid vanuit de top van een organisatie, die niet wankelt als het proces in organisatieverandering langer duurt, maakt de kans van slagen groter. Naast de cultuur die moet passen bij een organisatieverandering zal er ook naar ideale werkomgeving, mensen en vaardigheden gekeken moeten worden.

Solliciteren

Commitment en competenties: om vast te kunnen stellen of een organisatiecultuur goed bij je past moet je je een aantal zaken afvragen. Het is belangrijk om te bepalen welke waarden belangrijk zijn voor jou en in hoeverre deze overeenkomen met de dominantie waarden die heersen in de organisatie waar je werkt of solliciteert.

N.T (Nico) Heikamp MBA

Januari 2022